歡迎(ying)訪問(wen)歌譜(pu)網
兩(liang)只老虎簡譜(pu)

www.k977.com【即存即送】www.nnw6.com

www.k977.com【即存即送】www.nnw6.com

www.k977.com【即存即送】www.nnw6.com

www.k977.com【即存即送】www.nnw6.com

 兩(liang)只老虎簡譜(pu)歌譜(pu)_歌曲兩(liang)只老虎簡譜(pu)

 “老虎版”的(de)歌詞最早(zao)出現可能要早(zao)于民國三(san)十二年(1943),因為曹(cao)聚仁的(de)《蔣經國論》第五(wu)節《新贛南如此》就有提(ti)到當年唱了“兩(liang)只老虎”的(de)兒歌。

兩(liang)只老虎簡譜(pu)

兩(liang)只老虎吉他譜(pu)

兩(liang)只老虎鋼琴(qin)譜(pu)

www.k977.com【即存即送】www.nnw6.com | 下一页